• BMX aero
 • BMX aero
 • Trase 3
 • Trase 2
 • Trase 1

Pie BMX "Tālava" velotrases atklāts Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums

Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums
Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums
Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums
Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums

Pie BMX "Tālava" velotrases atklāts Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums

24.augustā pie biedrības "BMX sporta klubs "Tālava"" BMX velotrases Valmiermiužā  tika atklāts "Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums". Multifunkcionālais sporta laukums  ierīkots biedrības "No Salacas līdz Rūjai"  LEADER projektu ietvaros, ko finansē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.
 
Projekta realizēts ar mērķi “Zaļā brīvdabas veselības sporta laukuma” izveide, kas ir multifunkcionāls sporta laukums, lai veicinātu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, popularizētu veselīgu dzīvesveidu, iesaistot jauniešus komandu sportu nodarbībās, pavadot brīvo laiku kopā ar ģimeni. Laukumu varēs izmantot BMX un citu sporta veidu treniņu procesa nodrošināšanai, kā arī citiem pasākumiem iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju attīstīšanai, veselīga dzīves veida popularizēšanai, iesaistot jauniešus komandu sporta veidu nodarbībās un pavadot brīvo laiku kopā ar ģimeni.
Sporta laukums nodrošina dažādu sporta aktivitāšu veikšanu vienuviet, rada iespēju organizēt gan vietēja, gan novadu mēroga sporta pasākumus, sekmēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī ieinteresēt un izglītot jauniešus nodarboties ar sportu ilgtermiņā. Sporta laukumā vienlaicīgi iespējams izvietot divus futbola laukumus, trīs tautas bumbas laukumus, frīsbija laukumu, četrus volejbola laukums vai arī citas brīvdabas sporta veidu kombibācijas. Ziemas sezonā laukums būs pieejams kā distanču slēpošanas trase.
 
"Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums" papildina jau iepriekšējos gados īstenotos biedrības "No Salacas līdz Rūjai" LEADER projektus, kuru mērķis bija attīstīt BMX sporta kluba "Tālava" velotrases infrastruktūru. 2010.gadā realizēts projekts "Latvijs BMX starts uz Olimpiskajām spēlēm", kura mērķis bija Olimpiskajam standartam atbilstošas BMX starta estakādes izbūve un velotrases paplašināšana. 2014. gadā realizērs projekts "Atpūtas un treniņu zonas ierīkošana biedrības "BMX sporta klubs Tālava" velotrasē", kura mērķis bija izveidot bruģētu laukumu un bezmaksas brīvdabas tranažierus BMX treniņu procesa nodrošināšanai un apkārtnes iedzīvotāju vajadzībām.
 
Zaļā brīvdabas veselības sporta laukuma atklāšanā piedalījās arī Burtnieku novada pašvaldības vadītājs Guntars Štrombergs un biedrības "No Salacas līdz Rūjai" vadītāja Daiga Siliņa.
 
"Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums" ikdienā apmeklētājiem pieejams bez maksas. Sacensību un pasākumu organizēšana iepriekš jāpiesaka biedrības BMX sporta klubs "Tālava" vadītājam Jānim Matisonam pa tālr. 29211437.
 

Atbalstītāji

 • Par aktīvu dzīvesveidu
  Par aktīvu dzīvesveidu
 • SCO CENTRS būvuzņēmums
  SCO CENTRS būvuzņēmums
 • Burtnieku novads
  Burtnieku novads
 • Valmiera
  Valmiera
 • AVOTI, atpūtas komplekss
  AVOTI, atpūtas komplekss
 • Triumfs balvas
  Triumfs balvas