• BMX aero
 • BMX aero
 • Trase 3
 • Trase 2
 • Trase 1

Realizēts LEADER projekts “Nojumes iegāde BMX sportistu treniņu un sacensību pieredzes kvalitātes celšanai”

Realizēts LEADER projekts “Nojumes iegāde BMX sportistu treniņu un sacensību pieredzes kvalitātes celšanai”

2021. gada augustā biedrība "BMX sporta klubs "Tālava"" realizējusi LEADER projektu “Nojumes iegāde BMX sportistu treniņu un sacensību pieredzes kvalitātes celšanai”, kura ietvaros tika iegādāts divu saliekamu nojumju komplekts ar kopējo platību 36 kvadrātmetri, kas rada mobilu un vasaras sezonas laikapstākļus neietekmējošu sportistu pulcēšanās vietu.
 
Nojume tiks izmantota BMX sportistu treniņu un sacensību kvalitātes pieredzes celšanai, sekmējot virzību uz augstu sasniegumu sportu, kā arī bērnu un jauniešu izglītošanai par sportu, motivējot tiekties pēc panākumiem un ievērot veselīgu un aktīvu dzīves veidu.
 
Projekts īstenots biedrības "No Salacas līdz Rūjai"  LEADER projektu ietvaros, ko finansē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.
 
“Nojumes BMX sportistu treniņu un sacensību pieredzes kvalitātes celšanai” papildina jau iepriekšējos gados īstenotos biedrības "No Salacas līdz Rūjai" LEADER projektus, kuru kopējais mērķis ir attīstīt BMX sporta kluba "Tālava" velotrases infrastruktūru, ceļot BMX sportistu treniņu procesa kvalitāti un sniedzot veselīga brīvā laika pavadīšanas iespējas apkārtnes iedzīvotājiem un viesiem.

Atbalstītāji

 • Par aktīvu dzīvesveidu
  Par aktīvu dzīvesveidu
 • SCO CENTRS būvuzņēmums
  SCO CENTRS būvuzņēmums
 • Burtnieku novads
  Burtnieku novads
 • Valmiera
  Valmiera
 • AVOTI, atpūtas komplekss
  AVOTI, atpūtas komplekss
 • Triumfs balvas
  Triumfs balvas